LHB TEAM  at LoKation Real Estate Logo

Miami's Ultimate Condos

$50,000,000
Waldorf Astoria Res Miami Waldorf Astoria Mia, Unit PH 6
300 N Biscayne Blvd, Miami FL, 33132
6 beds
9.5 baths
2,454 ft²
$50,000,000
Waldorf Astoria Miami, Unit PH
300 N Biscayne Blvd, Miami FL, 33132
6 beds
9.5 baths
12,302 ft²